W1 - หยกเขียว + หยกขาว   (Premium Grade) W1 - หยกเขียว + หยกขาว   (Premium Grade) W1 - หยกเขียว + หยกขาว   (Premium Grade)
หยกช่วยเสริมความก้าวหน้า รุ่งเรือง ดึงดูดโชคลาภและเงินทอง พร้อมช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่สวมใส่
ราคา 2,950.00 บาท

22 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 444 ผู้ชม

หยก Burmese Jade (สำหรับผู้หญิง)

แหล่งกำเนิด พม่า (จะมีสีเขียว สีขาว สีเขียวอ่อน หยก 5 สี)

ความเป็นศิริมงคลและความเชื่อ หยกจะช่วยเสริมความก้าวหน้า รุ่งเรือง ดึงดูดโชคลาภและเงินทอง พร้อมช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่สวมใส่