M2 - หยกเขียว + หยกขาว  (Premium Grade) M2 - หยกเขียว + หยกขาว  (Premium Grade) M2 - หยกเขียว + หยกขาว  (Premium Grade)
หยกช่วยเสริมความก้าวหน้า รุ่งเรือง ดึงดูดโชคลาภและเงินทอง พร้อมช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่สวมใส่
ราคา 3,150.00 บาท

22 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 591 ผู้ชม

หยก Burmese Jade (สำหรับผู้ชาย)

แหล่งกำเนิด พม่า (จะมีสีเขียว สีขาว สีเขียวอ่อน หยก 5 สี)

ความเป็นศิริมงคลและความเชื่อ หยกจะช่วยเสริมความก้าวหน้า รุ่งเรือง ดึงดูดโชคลาภและเงินทอง พร้อมช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่สวมใส่