M6 - ไหมเศรษฐี + ไทเกอร์อาย    (Premium Grade) M6 - ไหมเศรษฐี + ไทเกอร์อาย    (Premium Grade) M6 - ไหมเศรษฐี + ไทเกอร์อาย    (Premium Grade)
ไทเกอร์อายเป็นหินที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ไหมทอง / ไหมเศรษฐีถือเป็นหินแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
ราคา 2,950.00 บาท

22 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 424 ผู้ชม

ไทเกอร์อาย Original Tiger Eye

แหล่งกำเนิด แอฟริกาใต้

ความเป็นศิริมงคลและความเชื่อ เป็นหินที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ช่วยดึงดูดโชคลาภ เงินทอง เสริมอำนาจบารมี และยังช่วยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ

 

ไหมทอง / ไหมเศรษฐี Gold Rutile Quartz

แหล่งกำเนิด บราซิล

ความเป็นศิริมงคลและความเชื่อ ไหมทองถือเป็นหินแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เสริมอำนาจบารมี ดึงดูดโชคลาภมาสู่ผู้สวมใส่ เป็นหินที่เหมาะสำหรับผู้มีอาชีพค้าขาย