W7 - โรสควอทส์ + หยกเขียว   (Premium Grade) W7 - โรสควอทส์ + หยกเขียว   (Premium Grade) W7 - โรสควอทส์ + หยกเขียว   (Premium Grade)
หยกจะช่วยเสริมความก้าวหน้า รุ่งเรือง โรสควอทซ์ (หินแห่งความรัก) เป็นหินที่ช่วยพัฒนาด้านความรัก ความสัมพันธ์
ราคา 2,550.00 บาท

22 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 424 ผู้ชม

หยก Burmese Jade

แหล่งกำเนิด พม่า (จะมีสีเขียว สีขาว สีเขียวอ่อน หยก 5 สี)

ความเป็นศิริมงคลและความเชื่อ หยกจะช่วยเสริมความก้าวหน้า รุ่งเรือง ดึงดูดโชคลาภและเงินทอง พร้อมช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่สวมใส่

 

หินโรสควอทซ์ (หินแห่งความรัก) Rose Quartz

แหล่งกำเนิด มาดากัสการ์

ความเป็นศิริมงคลและความเชื่อ เป็นหินที่ช่วยพัฒนาด้านความรัก ความสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างความรักความเมตตา เพิ่มพลังบวกกับคนรอบตัว